õpiobjektist

TUTVUSTUS
Õpiobjekt tutvustab visandlikku joonistusmeetodit, mis on tõhusaks tööriistaks teemade, ideede, probleemide nähtavaks muutmisel. Sedalaadi joonistamine aitab omandada uusi teadmisi, oma ideid kommunikeerida ning olulistele teemadele tähelepanu juhtida. Õpiobjektis tutvustatakse visandliku joonistamise tehnikaid ja meetodeid ning joonistamise kui kommunikatsiooni vahendi erinevaid tahke. Kirjeldatud meetod põhineb Joonmeedia praktikas kasutuses oleval joonistusvõttel, samuti pärinevad kõik pildinäited Joonmeedia pildiarhiivist.

EESMÄRK
Õpiobjekt annab vajalikud tööriistad, et läbi visandliku joonistamise toetada uue info omastamist ja edastamist, parema arusaamise tekkimist üksteise ideedest, erinevatest teemadest ja/või probleemidest erinevate osapoolte vahel.

ÕPIVÄLJUNDID
Kui sa oled õpiobjekti läbi töötanud, siis on sul ülevaade visandliku joonistamise kui kommunikatsioonivahendi meetodist. Omandatud teadmistega saad läbi joonistamise käsitleda ja kommunikeerida erinevaid ideid.

SIHTRÜHM
Õpiobjekti sihtrühm on Eesti Kunstiakadeemia stsenograafia II kursuse tudengid. Samuti on oodatud õpiobjektiga tutvuma ja seda järele proovima kõik huvilised.

ÕPIJUHIS
Õpiobjekt juhatab sind läbi erinevate peatükkide, kus etapp-etapilt on tutvustatud visandliku joonistamise kui kommunikatsiooni erinevaid tahke. Iga peatüki juures on soovitatav uued juhised ise läbi joonistada. Selleks varu endale must marker, tintelpenn, märkmepabereid ning värvilisi pliiatseid ja vildikaid. Läbijoonistamine aitab uut infot analüüsida ja paremini omastada. Õpiobjekti lõpus on kaks praktilist ülesannet, kus sul on võimalus omandatud juhiste järgi joonistusmeetodit kasutada.

Joonmeedia 3

Õpiobjekt on koostatud 2013 aastal.